Bagspalter og vinkeldrejning

ig-samlingen er opbygget så den opfylder kravene i henhold til DS/EN 1916. Det betyder, at samlingen er tæt, såfremt nedenstående mål for maksimal bag spalte ikke overskrides. Det bemær kes, at i henhold til DS 437 pkt. 5.3 anbefales det kun at anvende 2/3 af værdierne for maksimal bag spalte ved etablering af afløbsledningen. Dette skyldes, at der efterfølgende kan forekomme differenssætning af jord en.
 

Definition

Den her anførte maksimale vinkelafvigelse er defineret som den størst mulige vinkelafvigelse uden udtrækning, hvor samlingen er tæt.