Sikkerhed

Løft af betonprodukter

For enkel, hurtig og sikker håndtering, er der indstøbt løftebolte i langt de fleste af vore afløbsprodukter.
 
Vær opmærksom på, at løfteankre kun er beregnet til løft, nedfiring og samling af produkterne, - ikke til transport ophæng i skovl på gummiged eller gravmaskine.
 
IBF’s PRODUKTDEKLARATION og LØFTEVEJLEDNING kan rekvireres ved henvendelse til vore ekspeditioner. Løftevejledningen kan også ses eller downloades fra ibf.dk.
 
LØFTEVEJLEDNINGEN angiver korrekt løftemetode og PRODUKTDEKLARATION angiver det indstøbte ankers bæreevne - til rådighed for løftesituationen og kædevinkel.
 
Montering af løfteværktøj. Bemærk af løfteøjets låsetap skal vende i kædens trækretning for at undgåvrid i løftebolten/fejl løft.
 
 

Belastning på løfteanker

Belastningen på et løfteanker beregnes således:
We = z x Ft x Fs hvor
We = Effektiv udtrækningsmodstand.
z = Dødvægt per anker
Ft = Stødtillæg
Fs = Kædevinkel faktor
 
 
For alle produkter er udført en kontrol, der sikrer at løfteankrene ikke trækkes ud af betonen, såfremt produkterne håndteres korrekt. Der er udarbejdet deklarationer for alle produkterne, der kan rekvireres ved henvendelse til vores ekspeditioner. Det fremgår af deklarationerne hvilken kontrol der er udført for at dokumentere løfteankrenes styrke.
Eksempel med kædevinkel Q på 30°. Ved løft af produkter med 4 ankre skal det sikres at alle 4 kæder er bærende.