Udbudstekst på Perma-Drain®

Vinkelformet belægning til maskinlægning med låsende egenskaber dim. 225 mm x 112,5 mm x 80/90 mm.
 
Stenen skal være konstrueret, så den kan aflede store regnvandsmængder til et vandgennemtrængeligt bærelag, samtidig med at den har en stor bæreevne.
 
Gennemsivningsarealet skal udgøre ca. 10 %. 
 
Bærelagsopbygning med Porrevolume på ca. 30 % og fri for finstoffer. 
 
Der skal anvendes samme materiale til fugning og afretning.