Alarmsystemer

Montering/Placering af alarmer Olie-/koalescens-/lameludskiller: Beslagene monteres i nedgangsskakten. Beslagene skal placeres således, at følerne kan hænge frit.
Afstand fra udskillerens indvendige bund til følerens nederste spids (H1) er angivet i skemaerne neden for:

 

Fedtudskiller:
Beslagene monteres i nedgangsskakten. Beslagene skal placeres således, at følerne kan hænge frit.
Afstand fra udskillerens indv. bund til følerens nederste spids afhænger af evt. krav (normal 70% fyldt): RV = 850 kg/m3