Unisep Fedtudskillere

Anvendelse

En Unisep Fedtudskiller er beregnet for forrensning af processpildevand fra fødevareindustrien, køkkener,
hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer.

Funktion

Unisep Fedtudskiller er en gravimetrisk udskiller, der fjerner fedtet fra det spildevand, som strømmer igennem udskilleren. Ved gennemstrømningen stiger fedtperlerne op til vandoverfladen, hvorfra de kan opsuges.

Dokumentation

Fedtudskilleren er udarbejdet iht. til europæisk standard, DS/EN 1825-1. Fedtudskillerne er CE-mærkede iht. DS/EN 1825-1.

Dimensionering

Dimensionering foretages iht. til DS/EN 1825-2 efter den beregningsmæssige spildevandsmængde. Se eventuelt dimensioneringsskema s. 43.

Kapaciteter

Unisep Fedtudskillere leveres med kapaciteter fra 2, 4, 7, 10, 15 og 25 l/s. Større kapaciteter kan leveres efter opgave.

Supplerende rensetrin/tilbehør

I følge DS/EN 1825-2 skal der altid placeres et sandfang foran fedtudskilleren, hvis der er sand eller andet bundfældeligt materiale i spildevandet. Unisep Fedtudskillere kan også leveres med integreret sandfang.
Unisep Fedtudskillere kan endvidere leveres med højvandssikring, der ved høj vandstand, nedstrøms, ikke medfører udslip af fedt.

Referencer

Unisep Fedtudskillere har i mere end 20 år været leveret i Danmark og Polen.

Materialer

Beholder:
Alle Unisep Fedtudskillere er opbygget af beton i IBF’s brøndsystem. Se produktblad.

Dæksel:
Beholderne leveres komplet med betondæk eller kegle.

Udrustning:
Udskillerens skærmplader og rør er udført af rustfrit stål.

Samlinger:
Alle samlinger er iht. EN 1917 og DS 2420-2 og placeret over maksimalt vandspejlsniveau for størrelserne 2, 4, 7 og 10 l/s.

Overflader:
Udskillerens overflader er formglatte. Der kan leveres specielle overfladebehandlinger efter opgave.

Tilslutninger:
Fedtudskilleren er beregnet for tilslutning af plastrør. Tilslutning sker med 2 stk. F-910 nitrile Forsheda gennemføringstætninger, som indeholdes i standardleverancen. Andre tilslutninger kan leveres efter ordre.