Unisep Magasinbrønde

Anvendelse

Unisep Magasinbrønd anvendes ved pladser for benzin- og oliepåfyldning.

Påfyldningssituation

Funktion

Unisep Magasinbrønden indeholder en lukkeanordning, der er kalibreret til magasinbrøndens hydrauliske kapacitet. Ved uheld, f.eks. sprængt slange under påfyldning af underjordiske tanke, vil olie/benzin løbe til magasinbrønden, der ved for stor tilstrømning vil lukke. Olie/benzin vil herefter blive tilbageholdt i magasinbrønden, indtil brønden tømmes. Magasinbrønden skal tømmes efter et hvert uheld. 

Dokumentation

Unisep Magasinbrønd er testet i samarbejde med Oliebranchens Fællesråd.

Kapacitet

Unisep Magasinbrønd leveres med en kapacitet på 1000 l og med lukkeanordning dimensioneret til 2 l/s. Andre kapaciteter kan leveres efter ordre. Supplerende rensetrin / tilbehør Der bør altid være placeret en sandfangsbrønd foran magasinbrønden, ligesom der skal placeres en olieudskiller efter magasinbrønden. Det anbefales at installere alarmsystem i magasinbrønden, der advarer akustisk eller optisk, når magasinbrønden har været i funktion eller magasinbrøndens kapacitet er opbrugt. 

Leverance

Som standardleverance medfølger bundsektion med monteret udrustning, betondæk med udsparing ∅600 og glidering.

Materialer

Beholder:
Unisep Magasinbrønd er opbygget af beton i IBF’s brøndsystem. Bundsektionen er monteret med udrustning.

Dæksel:
Beholderen leveres komplet med betondæk. 

Udrustning:
Magasinbrøndens kuglerist og automatiske flydelukke er udført i rustfrit stål.

Samlinger:
Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 1917 og DS 2420-2.

Overflader:
Magasinbrøndens overflader er formglatte. Der kan leveres specielle overfladebehandlinger efter opgave.

Tilslutninger:
Magasinbrønden er beregnet for tilslutning af ∅110. Tilslutning sker med 2 stk. indstøbte plastmuffer, som indeholdes i standardleverancen.