Unisep Sandfangsbrønde

 

Anvendelse

Unisep Sandfangsbrønde anvendes til fjernelse af sand og slam fra industrielt processpildevand og regnvand. Sandfangsbrønden anvendes normalt som 1. rensetrin i forbindelse med fedtudskillere, olieudskillere, koalescensudskillere og lameludskillere. Sandfang SKAL anvendes foran olie-/benzin-, koalescens- og lameludskillere, jf. DS/EN 858. Sandfang KAN anvendes foran fedtudskillere.

Funktion

Unisep Sandfangsbrønde udskiller gravimetrisk det sand i spildevandet, som gennemstrømmer sandfanget. Ved gennemstrømningen synker sandpartiklerne til bunds, hvorefter de senere kan opsuges af slamsugeren. Udskillelsen af sand og slam er blandt andet afhængig af opholdstiden i sandfangsbrønden, partiklernes størrelse og strømningsfordelingen gennem brønden. Unisep Sandfangsbrønde er alle udstyret med skærmplade, der optimerer strømningsfordelingen, og dermed øger det effektive volumen. Dokumentation Sandfanget er udarbejdet i henhold til europæisk standard for olieudskillere, DS/EN 858-1, samt europæisk standard for fedtudskillere, DS/EN 1825-1. 

Dimensionering

Dimensionering i henhold til de europæiske standarder fastlægges normalt efter sandfangsbrøndens totalvolumen under afløb. Herudover fastlægges slamlagerets størrelse ud fra tilledning af slam samt den ønskede tømningsfrekvens. 

 

Sandfang

Det effektive volumen er mindre end 5% af totalvolumenet i en sandfangsbrønd uden skærmplade eller andre foranstaltninger.

  Det effektive volumen er ca. 10-15% af totalvolumenet i en sandfangsbrønd med skærmplade (som ved Unisep Sandfangsbrønde).

Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzin- og lameludskillere

Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzinudskillere leveres som standard med følgende kapaciteter opbygget i et cirkulært brøndsystem: 750, 1200, 2000, 3200, 3300, 5500 og 7500 l. Herudover leveres cirkulære sandfangsbrønde opbygget af brøndringe med kapaciteter op til 50 m3. Unisep Sandfangsbrønde til lameludskillere leveres med følgende kapaciteter: 1850, 2650, 4000, 4500, 6000, 9000 og 15000 L. DS/EN 858 kræver et sandfang foran en olieudskiller. Ved anvendelse af Unisep Sandfangsbrønde reduceres den årlige tømningsfrekvens generelt med en faktor 5 pga. tørre total- og effektivt volumen. Sandfang for Unisep Lameludskillere er tilpasset således, at tømningsfrekvensen for sandfang og lameludskiller følges, hvorved antallet af tømningsbesøg minimeres. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. 

Materialer:
Beholder:
Alle udskillere er opbygget af beton i IBF’s brøndsystem.Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. Se produktblad. 

Udrustning:
Alle Unisep Sandfangsbrønde leveres som standard med skærmplade i rustfrit stål. 

Samlinger:
Alle samlinger er tætte fleksible samlinger iht. EN 1917 og DS 2420-2. 

Overflader:
Betonens indvendige overflader er formglatte. 

Tilslutninger:
Tilslutning sker med 2 stk. F-910 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. 

Produktoversigt

Unisep Sandfangsbrønde kan leveres med kegleløsning og betondæk. Herudover kan sandfangsbrønde leveres efter opgave i ønskede højder, dimensioner og med diverse tilslutninger. Se venligst efterfølgende produktblad. 

Driftsforhold 

Der foretages tømning af sandfang efter belastningsforhold. Minimum 1 gang per år foretages total tømning for inspektion af brønden.