1. Generelt

Følgende vilkår og betingelser er gældende for alle bestillinger, der afgives af kunden (herefter kaldet ”dig”) til A/S Ikast Betonvarefabrik (CVR-nr. 37537314) herefter kaldet ”IBF”, ”os” eller ”vi” på IBF-websiden, mobilwebsiden eller via telefon (samlet kaldet ”ibf.dk”). 

Ved at bruge ibf.dk og/eller afgive en bestilling erklærer du dig indforstået med disse vilkår og betingelser (herefter kaldet ”betingelserne”). Vi beder dig sikre, at du har læst og forstået betingelserne, forinden du afgiver din bestilling.

Kun personer, der er fyldt 18 år, ikke er under formynderskab, som har en leveringsadresse i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne kan afgive en bestilling.

Ved salg til erhvervsdrivende i IBF-webshop gælder de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Nærværende handelsbetingelser finder således ikke anvendelse på salg til erhvervsdrivende medmindre andet specifikt er angivet.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse vilkår uden forudgående varsel til dig. De betingelser, der vil være gældende for din bestilling, vil være dem, der fremgår af ibf.dk på det givne tidspunkt du afgiver din bestilling.

2. Priser og fragt

Priserne, der er vist på ibf.dk, er alle angivet i danske kroner (DKK) inklusiv moms men eksklusiv fragt eller andre tillæg.

Fragten for de forskellige leveringsmåder fremgår tydeligt ved din betalingsproces. Vores standard fragt er 1.250 DKK for levering i Jylland/Fyn og 1.500 DKK for levering på Sjælland. 

Hvis dit køb er over 5 hele paller eller 6 tons, sker leveringen fragtfrit.

For levering til ikke-brofaste øer fastlægges fragten individuelt. Såfremt du skal have leveret til en ikke-brofast ø bedes du afgive din bestilling pr. telefon eller mail, således vi kan beregne det korrekte fragt til dig.

3. Bestilling/indgåelse af aftale

Der er mulighed for at afgive en bestilling gennem ibf.dk og pr. telefon.

Når du har afgivet din bestilling, vil du modtage en kvittering af dit køb på den mail du har oplyst ved bestillingen. Du vil efterfølgende modtage en endelig ordrebekræftelse med leveringstidspunktet. Din faktura for leverancen fremsendes når vi afsender varerne til dig.

4. Leveringstid

Ved IBF bestræber vi os på at afsende bestillinger hurtigst muligt og inden for 5 arbejdsdage efter bekræftelse af din bestilling, medmindre andet er aftalt. Nogle varer har dog en længere leveringstid.

Forinden du afgiver din bestilling, vil du få oplyst et forventet leveringstidspunkt. Dit endelige leveringstidspunkt vil du modtage i din ordrebekræftelse pr. mail. Hvis du bestiller varer, som midlertidigt er udsolgt eller ikke kan leveres inden for den aftalte tid, vil du blive informeret via. e-mail om et nyt forventet leveringstidspunkt.

5. Levering

Din bestilling leveres til kantsten til den leveringsadresse du har opgivet ved din bestilling. Vi kan desværre ikke levere til Grønland og Færøerne.

Når vi leverer din bestilling, anbefaler vi at du er til stede til at kunne modtage din bestilling, men det er ikke et krav for levering. IBF er derfor berettiget til at kunne levere din bestilling, også i tilfælde hvor du ikke er til stede på leveringsadressen. Du skal være opmærksom på at risikoen for varerne overgår til dig på leveringstidspunktet.

Dine varer leveres til kantsten med lastbil, lastbil m/truck eller kranbil af IBF eller dennes indlejede vognmand/fragtmand og efter din anvisning, såfremt du har angivet dette ved bestilling. Ellers vil aflæsningen ske efter chaufførens skøn. Aflæsningen sker samlet ét sted.

6. Palledepositum

Når du bestiller varer hos os, bliver din ordre leveret på specielle betonpaller eller B-paller. Vi opkræver 190 DKK pr. leveret palle og palledepositum tilføjes automatisk til din ordre.

7. Returnering af paller

Vi fratrækker 65 DKK til administration pr. palle, hvis du returnerer dine paller efter købet. Krediteringen kræver at pallerne er markeret med vores navn, ligesom det forudsætter at pallerne er i hel stand ved indleveringen. Du modtager således 125 DKK pr. returneret palle. Beløbet sættes ind på det kort, som varerne er købt på.

Når du returnerer dine paller, skal du medbringe en kopi af din faktura.

Du kan finde vores palleindleveringssteder og åbningstider her.

Hvis du ønsker, at vi skal afhente dine paller, kan dette ske mod betaling på 1.250 DKK i Jylland/Fyn og 1.500 DKK på Sjælland. 


8. Fortrydelse

Du kan fortryde din bestilling fra den dato du har afgivet din ordre og til og med 14 dage efter modtagelse af de bestilte varer. Fristen løber fra den dag, hvor du – eller en tredjemand angivet af dig (dog ikke fragtføreren) – får varerne i fysisk besiddelse.

Hvis du benytter din fortrydelsesret vil ibf.dk refundere dig for alle betalinger, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger i tilfælde af, at du selv har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, ibf.dk tilbyder).

Du har ikke ret til at fortryde dele af et samlet køb medmindre andet forudgående skriftligt er aftalt med os. Hvis du har aftalt en delvis fortrydelse, har du ikke krav på tilbagebetaling af leveringsomkostninger.

Du har ikke mulighed for at fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked om at du fortryder dit køb.

Hvis du fortryder dit køb, skal du inden for fortrydelsesfristens udløb give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Dette kan du gøre ved at sende en mail til os på webshop@ibf.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i disse handelsbetingelser.

Du skal være opmærksom på at fortrydelsesretten ikke gælder for varer, der er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Du får fuld refundering af alle returnerede varer forudsat at alle varerne returneres i samme stand, som du har modtaget dem. Hvis varen har mistet værdi, og dette skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, kan du få en del af beløbet tilbage. Beløbet vil afhænge af varens handelsmæssige værdi.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage/paller, da manglende original emballage kan medføre en værdiforringelse af varen.

Når du har meddelt os at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, skal varerne hurtigst muligt og altid inden for 14 dage returneres til os.

Du skal selv betale omkostningerne til at returnere varerne.  Kontakt venligst kundeservice for yderligere informationer om fragtomkostninger. 

Varerne skal returneres til:

IBF
Lysholt Allé 4
7430 Ikast

Du bærer selv risikoen og ansvaret for varerne under returneringen og indtil vi modtager dem. Vi anbefaler dig derfor at pakke varerne forsvarligt og sikkert inden returneringen og at du opbevarer kvitteringen for afsendelsen af varerne. Når du returnerer varen, bedes du benytte den returseddel, der fremsendes sammen med varen. Hvis du ikke har modtaget en returseddel skal du vedlægge oplysninger om dit navn samt adresse på returvaren.

Vi refunderer beløbet via samme betalingsmåde, som er anvendt ved købet hurtigst muligt og senest 14 dage efter modtagelse af din meddelelse om fortrydelse, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i andet.

IBF kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

9. Reklamation

Du har reklamationsret i henhold til købeloven for varer købt på ibf.dk.

I overensstemmelse med købeloven har du 24 måneders reklamationsret på din bestilling. Reklamationsretten omfatter oprindelige mangler – dvs. mangler, som var tilstede på leveringstidspunktet. Skader der opstår efter leveringen samt almindelige slitage kan ikke anses for en mangel.

Du opfordres til ved modtagelsen af dine varer, og inden varerne tages i brug, at sikre dig, at varerne er korrekte og mangelfri, herunder at antal/mængder stemmer overens med din faktura/følgeseddel. Du kan læse mere om vores levering og modtagerkontrol her.

Du skal være opmærksom på at der vil kunne forekomme variationer i farveintensiteten, ligesom der vil kunne forekomme udblomstninger (skjolder) og jernudfældninger på produkterne. Sådanne forhold skyldes naturlige reaktioner fra cementen og tilslagsmaterialerne (sten og grus).

Hvis du ønsker at reklamere over dine varer, skal du reklamere overfor ibf.dk inden for rimelig tid efter at manglen er eller burde være opdaget. Købelovens frister for reklamationer er gældende.

Hvis din reklamation er berettiget, vil du enten få manglen repareret, ombyttet, pengene retur eller et afslag i prisen afhængig af den konkrete sag og mangel på varen. Købelovens mangelsregler gælder og du har de rettigheder der fremgår heraf.

10. Betalingsmåder

Du kan betale for dine varer ved brug af kredit- eller debitkort (VISA, Mastercard, Maestro) og Mobilpay. Vores betalingssystem er godkendt af NETS.

Beløbet hæves tidligst på det tidspunkt hvor varerne afsendes til dig.

11. Vores ansvar

Et erstatningskrav overfor IBF kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte (uanset om det skyldes mangler eller forsinkelse).

IBF hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab og tidstab.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for IBF, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld (force majeure): Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelige vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12. Særlige vilkår for erhvervsdrivende

Hvis du er erhvervsdrivende og køber varer på ibf.dk til brug i eller for dit erhverv, handler du i henhold til betingelserne i vores Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

13. Behandling af personoplysninger

I vores persondatapolitik beskriver vi hvorledes vi behandler personoplysninger om dig, til hvilke formål og hvor længe vi behandler oplysningerne.

Se vores persondatapolitik her.

14. Rettighedshaver

Alle immaterielle rettigheder, såsom varemærker og ophavsrettigheder på ibf.dk, forbliver Ikast Betonvarefabriks og deres datterselskabers eller licenshavers ejendom. Enhver brug af indholdet på ibf.dk, herunder en hel eller delvis kopiering eller af indhold, ud over til personlig og ikke-kommerciel brug, må ikke ske uden IBF’s tilladelse.

15. Klagemuligheder

Hvis du som forbruger ønsker at klage over dit køb, skal du kontakte webshop@ibf.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan din klage indgives til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

16. Selskabsoplysninger

A/S Ikast Betonvarefabrik
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
E-mail: ibf@ibf.dk 
Telefon: (+45) 97 15 20 22

Virksomhedsnummer: CVR-nr. 37 53 73 14
Kontakt Kundeservice


17. Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun hvis fortrydelsesretten gøres gældende

Til:

IBF
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
E-mail: webshop@ibf.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
Bestilt den:
Modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift:
Dato:                                            (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Gældende fra 12. december 2022