Fittings

Et karakteristika for alle komponenterne er den istøbte gummiring, der ikke kan skubbes ud af sit leje. Hermed sikres en korrekt samling. Systemet giver en hurtig og økonomisk lægning, der ikke er betinget af vejforholdene. Samlingen opfylder kravene til "Høj samlingsklasse" og tæthed ved normalt kontrolniveau, hvilket betyder, at den forbliver tæt selv under påvirkninger, der medfører vinkeldrejninger og/eller forskydninger.