Plantestein/Støttemurer

IBF fører et stort og variert utvalg av plantestein og støttemurssystemer.
 
De brukes ofte til å oppdage nivåforskjeller i terrenget hvor det ønskes optimal utnyttelse av hellinger og skråninger i terrenget, men brukes også som støyskjerm og dobbeltmur.
 
For å dimensjonere støttemur skal man være oppmerksom på forhold som bla høyde/ helling, belastning og åpen eller lukket mur. Til flere av våres støttemurssystemer er det utarbeidet et bæreevnediagram for dimensjonering og en veiledning for oppsett.
Avhengig av forholdene kan man sette opp en støttemur uten forankring på 1,5 -2 meters høyde. Går man over denne høyde SKAL det alltid brukes armeringsnett. For høye murer anbefaler vi at rådgivende ingeniør kontaktes. Avhengig av murtypen og dens dimensjonering, er det mulig å sette muren som en ”åpen mur”. Det vil si at man lager mellomrom mellom hver stein. Dette gir mulighet for beplantning, og du vil etter en stund ha en ”grønn mur”.