Ikast Betonvarefabrik

Det var engang...

Konkrete løsninger til dagens bygg

IBF produserer betongløsninger til den danske byggebransje, og har siden grundleggelsen i 1960 vært en vesentlig samarbeidspartner i forbindelse med bygg til både virksomheter, private og det offentlige. Der er nesten ikke det sted i landet, hvor man ikke kan se resultaterne av et samarbeid med IBF. Gjennom  årene har IBF deltatt  i en lang rekke av både større og mindre projekter sammen med prosjekterende, arkitekter, ingeniører, entreprenører, kommuner og statslige institutioner. Og felles for alle prosjektene er, at IBF’s produkter har vært med på å forbedre bygninger og anlegg gjennom en rekke holdbare kvalitetsprodukter og fagspesifisert ekspertise.

En virksomhet med voksesmerter

En ny epoke innen for betongindustrien ble innledet  i 1960, da Johannes Rosenkilde kjøpte  et mindre sementstøperi i Ikast. Det skulle kun gå få år, innen plassen ble for trang, noe som ble  startskuddet til den første av  mange utvidelser, som gjennom årene er foretatt  i Ikast – både på fabrikken på Lysholt Allé, hvor også hovedkontoret er plassert, samt på F.L. Smiths Vej i Ikast Industri Øst.
 
IBF har gjennom  årene vokst både organisk og ved oppkjøp. Fusioner og virksomhetsovertagelser er oftest skjedd i forbindelse med generasjonsskifte, da bransjen har vært preget av familievirksomhet. Flere av disse virksomhetene  er gjennom  tiden blitt  overtatt av  IBF, slik at IBF i dag er landsdekkende. Så langt det har vært muligt, er virksomheten drevet videre av de tidligere eiere/ledere, selv om de seneste års opbremsning har vært skyld i, at enkelte er blitt nedlagt og andre lagt sammen.
 
Utviklingen har omfattet produktområdene avløpsprodukter (rør, brønn, utskillere m.m.), kantsten, heller og belegningsstein, også spesialprodukter, betongtakstein og ferdigbetong. Denne utvidelsen av produkter har gjort IBF til en vesentlig stabil aktør i den danske byggebransje.
 

IBF – 50 år med betong

Sett i det store bildet er 50 år kansje ikke så mye, men i byggebransjen er det de færreste, som kan vise den samme kontinuitet og stabile utvikling, som IBF har stått for gjennom årene.
 
Den voldsomme utviklingen i 60’årene gjorde, at IBF som flere andre virksomheter i bransjen endret seg fra å være et sementstøperi til en moderne industriel produktsjonsvirksomhet. Siden 60’årene er antallet av medlemmer i Dansk Betong Industriforening gått  fra ca. 450 medlemmer til omkring 50 i 2010. Medlemmenes forbruk av sement er i samme periode steget fra ca. 100.000 tonn til hele 500.000 tons. For IBF’s vedkommende har det også vært en voldsom utvikling i produktsortimentet innen for heller og belegningsstein. I dag er der langt over 100 forskellige varianter mot ca. 10-15 for 50 år siden.
 
Dermed har IBF gjennomgått en nødvendig tilpasning til større enheter, og er gått fra å være et mindre sementstøperi i Ikast til å være en landsdekkende aktør, som også  har fabrikker i Polen, Romania  og USA. Mange faktorer er medvirkende til denne utviklingen, og det er især dyktige medarbeidere, moderne produktsjonsapparater samt fokus på å tilpasse seg nye markeder og – ikke minst – gode kunder og leverandører. Uten disse var IBF ikke det, man er i dag.
 

IBF i utlandet

I årene etter murens fall så man i IBF på mulighetene  for omsetning av betongprodukter i det tidligere Østtyskland og Polen. IBF oppkjøpte i 1992 en elementfabrikk i polske Boleslawiec, som ligger forholdsvis tett på grensen til Tyskland og muliggjorde dermed eksport til det tyske marked. Et taksteinsanlegg, som tidligere var på IBF’s avdeling i Harndrup ble montert  på fabrikken sammen med produktsjonsanlegg til beleggningsstein. Utviklingen skulle imidlertid vise, at man faktisk kunne starte en produktsjon i Polen, og det ble ikke behov for eksport. I stedet ble et nytt marked skapt, og dette var starten til IBF’s engasjement i Polen, og som med årene er blitt utbygget med enda  en fabrikk i Torun samt fem færdigbetongstasjoner.
 
I 2012 ønsket IBF å øke eksporten, så i februar 2012 etableres IBF Norge AS som er et desidert salgsselskap, med fokus på salg av belegningssten og heller til offentlige miljøer.