Betontyper

IBF Beton producerer beton efter specifikationerne i betonstandarderne, samt en række specialbetoner i henhold til EN 206 / DS/EN 206 DK NA. 

Certifikatet er udstedt af Dancert, som løbende overvåger, at kravene er overholdt. Slidlagsbeton, jordfugtig beton og lecabeton leveres under IBF produktdeklaration. 

Efter aftale leverer vi også beton tilsat stål- og plastfibre mm.

Udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og forringet holdbarhed. Det er derfor vigtigt, at beskytte betonen mod udtørring umiddelbart efter udlægning. 

Dette kan ske ved afdækning med plastic (plastfolie) presenning eller påsprøjtning af forseglingsvæske (Curring Compound) ihht. DS 482.