Et stabilt grunnlag er viktig

Det er utrolig viktig at bærelag og settelag er riktig dimensjonert  for den belastningen dekke skal utsettes for.


Ofte ser man gårdsplasser hvor det har oppstått kjørespor i belegget. Den største årsaken til det er at bærelaget ikke er riktig utført, eller at settelaget er for tykt.

Grunnen varierer veldig fra sted til sted. Noen plasser det leire, noen steder jord, grus eller fjell.

Man skal alltid huske på at man graver unna jord, leire  ca 30-40 cm og legger l på en dreneringsduk før man fyller på med drenerende masser og jevner til ved rett ønsket høyde ( 0-4 cm ) Fyll på med settesand, (0-4mm) som komprimeres med platevibrator, slik at settelager er max 3 cm ferdig komprimert.

Husk fall på belegget.