Fuging

Fuging
Fuging er en veldig viktig del av styrken i belegget, særlig hvor det forekommer belasning av kjøretøy. I innkjørsler er en sterk og tett fuge en forutsetning for beleggets holdbarhet, og at det ikke oppstår kjørespor og ujevnheter. Med kombinasjon av rett fall, og en tett og sterk fuge, unngår du ikke bare kjørespor, men sikrer også at steinene blir på plass uten forskyvninger. Forskyvninger kan fort skape gnisninger mellom steinene, som igjen medfører skader på steinen, og i verste fall kan den knekke.

Riktig utført fugekonstruksjon sikrer 3 vesentlige formål:


1. Overføre belastninger vannrett fra den enkelte stein til nabosteinen, loddrett fra stein til undelaget. Ved måling kan det konstanteres at trykket på settelaget rett under en belastet stein kun er ca. Halvdelen av det trykk som hviler på selve steinen, fordi steinene via fugen avleverer en del av det loddrette trykket til nabosteinen. 

2. Forhindring av kantavskaling oppnås ved riktig fugeavstand. Hvis dekket legges med ”knasfuge” kan fugemassen ikke ”pakke” og det oppstår risiko for kantavskaling.

3. Tette beleggninger hindrer regnvann å trenge ned i bærelaget og bløte det opp. Den tette belegningen bevarer dermed sin bæreevne.


IBF Fugesand - kontrollert kvalitettet 


IBF Fugesand er blandet med moderne blandeanlegg og kvaliteten sikres konstant på laboratorium ved kontroll av kornstørrelse og innhold. IBF Fugesand består av kvartsand med en korning på 0-4 mm. Den fine korningen medvirker til å fylle hulrom så materialet kan pakkes rundt de litt større korn. Dette gjør at fugen gir styrke til dekke.