Legging

Belegningsstein (formater mindre en 30x30xcm) legges på settelag/avretingslag og skal etter legging av stein vibreres med platevibrator. Beregn en setning på 1,5 -2,5 cm. Minst med store belegningsstein (få fuger pr.m2) og størst ved mindre belegningsstein (flere fuger pr m2.). Jernrørene /lirene legges parallelt i den løse sanden med passe mellomrom og justeres i høyden etter rettesnoren og etter fall på belegget. Rett av med rettholt, og flytt lirene etterhvert som du jobber deg videre. Fyll igjen sporet etter røret med settesand.

Heller (formater større enn 30x30 cm) skal legges på komprimert settelag/avrettingslag og det skal ikke benyttes platevibrator. Settelaget legges ut i en høyde på på 6 cm og vibreres med platevibrator. Lag renner i grusen til til jernrøret/lirene som legges parallelt i rennene med passende mellomrom, og justeres i høyden etter den utspente rettesnoren og riktig fall på dekket. Dra av med rettholt, og rørene flyttes etterhvert. Fyl igjen ”rennene” med sand.
Høder i forhold til kummer og nedløp på ferdig komprimert belegningssteinsoverflate bør være 5-10 mm. Overflaten er nå rett og klar til å legge stein/heller.

Fiberduk skal ikke legges mellom settelag og heller/belegningsstein. Den hindrer muligheter for å ”sette” steinene i sanden og utligne evtuelle ujevnheter. Den hindrer også settesanden i å trenge inn i fugene under vibrering med platevibrator. Det er også fare for at steinen ”glir” på undelaget. I værste fall får man et ustabilt dekke.

Planlegg godt på forhånd så du er forbredt på omfang, mål ,mønster osv. Det settes pararelle snorer på modulmål langs belegningens sider eller paralellt ut far huset, og det settes en snor i rett vinkel ut fra feks. muren på huset, slik at ikke steinen ”løper” fra deg under legging.

Til kontroll av modulmål og leggeretning settes en vinkelrett snor, eller legg lirene i settesanden. Start feks. med et ”5 –steins mål” og legg stein/helle i rette linjer med passende like fuger, og juster opp til rettesnora/ liren og fortsett frem i leggeretningen. For hver ca. 3-5 m2foretas en kontroll, eventuell justering av fuger, før den første fugingen. Det gjøres for a du ikke skal ”skubbe” til steinene under legging.

Renhold under arbeidet er viktig. Unngå å trå i settesanden, da slipper du ujevnheter i avrettningen, og skitt på belegget som kan være vanskelig å fjerne.

Renholdelse under udførelsen er afgørende for et flot slutresultat. Undgå at træde i afretningssandet under arbejdet, dels risikerer du at lave ujævnheder i afretningen, dels kommer der lerholdigt sand op på din nye belægning, som kan medføre en tilsmudsning, der efterfølgende kan være svær at fjerne.

Modulmål er et udtryk for stenens/flisens indbygningsmål inkl. fugeafstand og tolerance. Det reelle sidemål på f.eks. en 30x30 cm flise er 296 mm ± 2 mm. Overholdes modulmålet ikke, kan det forventes, at der kommer til at mangle sten/fliser, eller at belægningen bliver mindre end planlagt. Oplyste mål i brochurer, vejledninger m.v. er alle modulmål inkl. fugeafstand.

Fugeavstanden skal overholdes så det blir plass til fugesand. Det sikrer at du får en stærk og tett fuge. På belebb som legges i ”knas” vil det være stor sannsynlighet for at det blir skader på kanter, og evt knekte stein/heller.

Fugens funksjon består av 3 elementer. Den skal sikre overførsel av krefter til belegget uten at det opstår betongkontakt mellom de enkelte elementene. Den skal også sikre plass til fugemasse (mere om dette under ”fuging”) som medvirker til å lage belegget sterkt og tett , og i tillegg oppdage tolleransen, slik at mønster og fuger holdes rett og fint.

Plukk alltid stein/heller fra flere paller når du legger. Pga naturlige variasjoner i betongens råmaterialer og vanninnhold, kan det forekomme mindre fargevariasjoner på betongvarer. Det utnytter du ved å plukke fra flere paller om gangen. Dette er veldig viktig på mixfarger og fargede produkter.

Kapping /klipping av heller og stein. Ved heller anbefaler vi at du bruker  en kraftig vinkelsliper med diamantblad. Belegningsstein kan som regel klippes med ei steinsaks, men kan også skjæres med vinkelsliper. Det kan være lurt å unngå å klippe for små deler, da disse lett kan knekke ved belastning. Bruk heller tilpasningsstein der det er mulig, det letter arbeidet og tilfører belegget en flott finish. Unngå å skjære oppå det nye dekket.da betongstøvet legger seg på overflaten og kan i forbindelse med fukt hærdes av på overflaten.

Fuging foretas etter belegget er ferdig lagt, og de siste justeringer er gjort. Det brukes tørr fugesand med en kornstørrelse på 0-4 mm. Ibf fugesand har en jevn fordeling av kornets størrelse, og har de egenskaper som kreves av fugesand. Fint enskornet sand egner seg ikke da den ikke kan overføre krefter, og det tillater vann å trenge gjennom fugene så bærelaget blir fuktig, og mister sin bæreevne. Fugesanden spres utover dekket med en kost ,slik at fugene er fylt opp. Kjør over med platevibrator. Da vil du se at fugesanden forsvinner ned i fugen. Gjenta prosessen helt til fugene er helt tette. Sørg alltid for å ha fulle fuge, da har du et flott og stærkt dekke i mange år.
Det benyttes platevibrator med egenvekt min. 180 kg, og en sentrifugalkraft på max 200 kN/m2, og en frekvens på min 90 Hz. Sentifugalkraften utregnes som slagkrafte (opplyst på maskinen) dividert med plassens kontaktareal til belegget.

Eksempel:
Slagkraft, opplyst på maskinen: 28 kN
Målt kontaktareal: 0,4x0,5 =0,2 m2
Sentrifugalkraft: 28/0,2= 140kN/m2

Noen typer platevibratorer, spesielt de mindre hvor overstående kombinasjon ikke er tilstedet, kan ha en tendens til å ”hoppe” på belegget. Dette medfører at det ”bankes” oppå steinene, noe som kan medføre knekkede stein eller skader på overflate og kanter. Riktig platevibrator vil ”summe” over belegget. Det kjøre med platevibrator en gang på langs, kost over med fugesand og vibrer på nytt, denne gang på tvers av belegget.Hver gang vibreres med 50% overlegg, så hver stein vibreres min. 4 ganger. Sørg for at vibratorplaten er rein for rust og jord.

Vibrering av heller er normalt ikke påkrevd, da de er lagt på et komprimert avrettningslag. Finner du det alikevel nødvendig, skal valget av vibrator være et annet, se mer på www.ibf.no.

Før du legger avslutningen/kantsteinen drysser du ca 1 cm sement ut på settelaget. Sement og grus blandes og rettes av på nytt. Dra denne masse opp mot siden av beleggkanten og klappes til. Naturen sørger for fuktighet, slik at betongen herder.