Romex hardfuge

Bruksanvisning for anvendelse av Romex hardfugeRomex hardfuge

Romex hardfuge anbefales fortrinnsvis til heller som Trenline og Struktur, men kan utmerket brukes i forbindelse med mange andre typer beleggningsstein og heller, når det er sikret at overflaten er helt ren og fri for kalkutslag. For å oppnå tilstrekkelig styrke og holdbarhet skal fugebredden være minimum 5 mm og fugedybden minimum 30mm. Fugen er stærk til middels vanngjennomtrenging. Vi anbefaler derfor at den kun anvendes til gangtrafikk eller ved trafikklast, hvor det er sørget for drenering av den vannmengden som måtte trenge gjennom beleggningen. Fugearbeidet kan foregå ved finregn uten at det hindrer hærdingen, og krever heller ikke å dekkes til ved finregn. Fargede fuger er mulig for de fleste typer. Det finne 3 standarfarger ”nøytral”( som strandsand) , ”steingrå” og ”basalt” (koksgrå). Det gir mulighet for å tilpasse fuger til helle – steinfarge.

Rompox Easy

Rompox Easy vil dekke de fleste private formål som beskrevet ovenfor. Produktet leveres i luftette spann og er klar til å brukes. Utførelsen er veldig enkel: Overflaten av belegget vannes først, fugemassen helles utover og fordeles med svabel eller fin kost. Det tilsettes vann som får materialet til å sette seg, og resten av materialet fordeles til fugene er helt fulle. Til slutt feies overflaten ren med kost. Overflaten kan belastes av gående etter 24 timer.

Andre Romex produkter

Andre typer Romex hardfuge kan brukes til trafikklast opp til 40 tonn, og er 2/3 komponent, som krever blanding. Romex universallimpregning er optimal til anvendelse på våres Struktur heller, og kan med fordel også benyttes på andre produkter. Ved å bruke dette produktet oppnås en vnn og smussavvisende overflate for lettere renhold av belegget. Oversikt over produkter, og brukerveiledning kan ses her.