Kvalitet

Med kunden i sentrum imøtekommes de stadig økende krav til løsninger. IBF har egne laoratorium, som sikrer at den interne kvalitetsstyringen i produktsjonen overvåkes nøye.
 
Alle våre produkter har utførlige deklarasjoner vedrørende f. eks. geometri, styrke og holdbarhet. Våre medarbeidere bidrar til å styrke kvaliteten og laboratoriet kontrollerer at produktene overholder de deklarerede egenskaper. IBF er tilsluttet Betongvarekontrollen (BVK). Dette betyr, at IBF kontrollerer alle standarenes kvalitetskrav er overholdt, og at BVK fører tilsyn med produktenes kvalitet og den interne kvalitetsstyring og kvalitetskontroll.
 
Produkter oppfyller dansk standar for betongvarer, og er undelagt 3. parts overvåking av Betongvarekontrollen.
 
Produkter som ikke er beskrevet i en standard, kontrolleres i hht. spesifikasjoner i våre deklarasjoner etter samme reningslinjer som produkter innenfor den mest relevante standard.
 
Produkter underlagt en harmonisert produktstandard CE-merkes. Produkter som ikke er omfattet av harmonisert produktstandard kan ikke CE- merkes. IBF CE- merker de fleste av produktene på følgeseddlene. Da sikres det at merkingen kommer frem til kunden og den kan arkiveres.
 
IBF Fabrikskbetong 3.part overvåkes av Dancert, som også fører tilsyn med betongens kvalitet og fabrikkens interne kvalitetskontroll. Les mer her
 
Ferdigvarekontrollen skjer ved stikkprøvekontroll. Supplerende kontroll foretas etter avtale og betales av kjøper.