1 of 3
Afvandingskanal til LAR løsninger
2 of 3
beton afvandingskanal
3 of 3
LAR afvandingskanal i beton

Afvandingskanal

IBF Afvandingskanal er en ny type linieafvanding med 300 mm ig-samling. Toppen af elementet falder ind mod slidsen der afleder vandet, med enten 25 eller 50 o/oo fald. For hver ca. 50 meter afledes vandet til en sandfangsbrønd, der er placeret direkte under afvandingskanalen, hvilket sparer den ekstra regnvandsledning. Kanalen er lavet med et ovalt tværsnit der giver optimal selvrensningseffekt selv ved små vandmængder.  

Anvendelse

Systemet er på grund af den store styrke og de store elementer meget velegnet til f.eks. motorveje, containerpladser, industripladser, flyvepladser og lignende. Ved denne type lokaliteter er det oplagt at anvende linieafvanding,og med dette systems styrke og dimensioner er det nu muligt at lave en holdbar løsning, som også er dokumenterbar.

Specification

Type 1 - Normal

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
49 x 22551Grå 1456585 -

Type 1 - Rense- & afløbselement

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
49 x 10051Grå 1537674 -