1 of 3
Specialløsninger i beton til afløb
2 of 3
Specialløsninger afløb
3 of 3
Specialløsninger afløb i beton

Bygværker

For at mindske erosionen af jordoverfladen forårsaget af rindende vand, anvendes rørind-/udløb til sikring ved skråninger og lignende.