1 of 4
Perma drain belægning i grå
2 of 4
Peramable belægning
3 of 4
Permadrain belægningssten
4 of 4

Perma-Drain®

Intensitet av nedbør er i dag langt høyere enn før i tiden. Mange kloakksystemer er dimmensjonert etter betydelig mindre nedbørsmengder, og det medføreret stadig stigende antall oversvømmelser.

Løsningen kan bestå enten av å bygge kloakksystemene større, eller å styre overvannet fra kloakken.

Det sistnevnte er mulig ved å anvende landskaps - basert overvannshåndtering - også kalt LAR (Lokal avledning/drenering av regnvann)

Med IBF Perma-Drain kan vi hjelpe med en LAR løsning.
 

Specification

ØkoSuperlock - sæt

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
-8Grå 5687215 15

Randsten - sæt

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
-8Grå 7977549 20

Slutsten - sæt

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
-8Grå 7977556 18

SF- Rima maskinlægning

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
21 x 218Grå 1537673 22.8

SF®-Permaloc maskinlægning

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
- x -8Grå 2147028 20

SF-Økoloc® maskinlægning

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
- x -8Grå 1537672 26