1 of 3
Agressiv miljøklasse af færdigbeton
2 of 3
Moderat agressiv i betonbiler
3 of 3
Moderat agressiv beton

Moderat/Agressiv miljøklasse

Moderat beton:

Benyttes i fugtigt miljø, hvor der ikke er risiko for frostpåvirkning i kombination med vandmætning. Konsistens: Vælges typisk i intervallet sætmål 40 – 200 mm. Grovbeton skal vibreres mekanisk indtil den indkapslede luft er uddrevet.

Anvendelsesområder: 

Grovbeton i miljøklasse Moderat anvendes primært til konstruktioner. Eks. fundamenter delvist over terræn, udvendige vægge, facader og søjler, værksteds- og garagegulve mod terræn m.v.

Aggressiv beton:

Benyttes i fugtigt miljø, hvor der kan forekomme kraftigt fugtbelastning med risiko for vandmætning i kombination med frostpåvirkning.
 
Anvendelsesområder:

Grovbeton i miljøklasse Aggressiv anvendes primært til konstruktioner. Eks. udvendig belægning, udvendige kældertrappe/-skakt, kælderydervægge delvis over terræn, kanaler i grundvand, støttemure mv.
 

Ekstra aggressiv beton:

Benyttes i fugtigt miljø, hvor der tilføres eller ophobes store mængder alkalier og/eller chlorider ved betonoverfladen.

Anvendelsesområder:

Grovbeton i miljøklasse Ekstra aggressiv anvendes primært til svømmebade, pooler, bro-søjler, broer, marineanlæg mv.