1 of 4
Beton afvandingskanal til LAR løsninger
2 of 4
Afvandingskanal i beton
3 of 4
Nedlægning af afvandingskanal til LAR løsninger
4 of 4
Kanal til afvanding i beton

Dreneringsmodul

IBF Dreneringsmodul er en ny type linjedrenering med 300 mm ig-samling. Toppen av elementet faller inn mot slissen som avleder vannet, med enten 25 eller 50 o/oo fall. For hver ca. 50 meter avledes vannet til et sandfang som er plassert direkte under dreneringsmodulen, noe som sparer et ekstra dreneringsrør. Kanalen er laget med et ovalt tverrsnitt som gir optimal selvrensingseffekt selv med små vannmengder.

Bruksområde
Systemet er på grunn av den store styrken de store elementene godt egnet til feks motorvei, conteinerplasser, industriområder, flyplasser ol. Ved denne type lokaliteter er det naturlig å bruke dreneringsmoduler og med dette systemet styrke og dimensjoner er det mulig å lege en holdbar løsning som også kan dokumenteres.