1 of 4
Afvandingskanal i belægning
2 of 4
Beton afvandingskanal
3 of 4
afvandingskanal ø140
4 of 4
beton afvandingskanal

SB-Avløpsrenne

SB-avløpsrenne leder overskuddsvannet vekk fra større belegnigssteinsflater, og gir en sikker avledning av belegningssteinsdekket.

ANVENDELSE
Systemet er velegnet til mindre industriplasser ol., hvor det ønskes å lede vann vekk fra dekket.