NOXoff belægning ved lufthavn

NOxOFF renser luften

Ny NOxOFF beleggning nedbryter forurensningen
Vi kjenner alle til problematikken med CO2 utslipp. Men en annen farlig forurensningskilde er NitrogenOxid som kommer fra bilens eksos. De skadelige stoffene er også kjent under navnet Nox og er med på å gi skadelige lungesykdommer.
 
IBF har i samarbeid med PHOTOCAT utviklet et belegningssteinsprodukt til særlig traffikerte områder, hvor det er mulig å redusere og nedbryte den farlige Nox, so er i stor grad skadelig i områder med stor aktivivtet av biltrafikk. Den nye kvelstofoxidnedbrytende beleggningstein etterbehandles i produksjonsprosessen med en væske som nøytraliserer den skadelige Nox.
 
PHOTOCAT er produsent av IBF`s overflatebehandling, som regnes som markedets mest virksomme og effektive i sitt slag.
 
De NOxOFF behandlete steinene legges på vanlig måte, og behandlingen kan værken ses eller luktes, og skal heller ikke vedlikeholdes, da den fastholder sin effektivitet hele steinens levetid.
 
Hvordan virker NOxOFF behandlingen?
Når solens stråler treffer den behandlede belegningssteinen, aktiveres det virksomme stoffet i NOxOff overflaten. Behandlingen fanger inn, innkapsler og nedbryter kvelstofoxiden i luften ved hjelp av sollys og de nedbrutte partikklene skylles etterhvert bort fra belegget når det regner.
 
Så naturen er NOxOFF`s gode hjelper i nedbrytningsprosessen.
 
IBF har som sin første installasjon av den nye modulsteinen med NOxOFF overflaten lagt 250m2 stein på CPH Airport, og er nå igang med å gjennomføre en detaljert måling av effekten i belegget.
 
Ønsker du ytteligere informasjon om det nye miljøforbedrede beleggetfra Ibf, kan du kontakte produktsjef Michael Pedersen på tlf. 20242886 eller Kim falkenberg på tlf. 22244800.