1 of 4
SF støttemur mod støj
2 of 4
SF støjmur
3 of 4
SF støj og støttemur i grå
4 of 4
Sf støjmur ved vej

SF-Støtte –og Støymurstein

SF-Støtte –og Støymurstein har gjennom en årrekke vist seg som en god og forsvarlig måte å sikre terrengforskjeller på. Systemet er en stabil, estetisk og økonomisk løsning. Videre kan den også anvendes til støymur.

Systemet kan på grunn av den høye egenvekt og spesielle utforming benyttes til høye murer. Det leveres hjørnestein og spesialstein til avslutninger.

Det kan bygges både åpne og lukkede støtte og støymurer. Åpne murer utføres ved å lage mellomrom tilsvarende en halvstein.Dette gir mulighet for å beplante muren.
 

Specification

Normal

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
30 x 3515Grå 5707867 15/22

1/2-sten

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
15 x 3515Grå 5744197 -

1/3-sten

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
10 x 3515Grå 5744199 -

2/3-sten

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
20 x 3515Grå 5744200 -

Hjørne (udv./indv.)

Width/LengthThicknessColourTun numberNumber ca. units/m2
 
- x -15Grå 5744204 -