Rørsamling

ig-rørsamlingen

ig-samlingen opfylder kravene i DS/EN 1916, det betyder, at den forbliver tæt selv under påvirkninger, der medfører vinkeldrejninger og/eller forskydninger, jf. DS/EN 1916. Tætningsringen er udført af syntetisk SBR gummi, som er resistent overfor sollys, og godkendt efter EN 681-1.
Alle komponenter kan efter ordre leveres med olieresistent Nitrilgummiring. Ved levering er tætningsringen beskyttet af en polystyrolring, som fjernes umiddelbart før samling af rørene.

Samling af rørene

Tætheden af ledningen er afhængig af den præcision, ledningerne lægges med. Da ig-rørets gummiring er istøbt, sikres det, at pakningen er monteret korrekt.
Som glidemiddel til påsmøring på spidsenden skal det specielle ig-glidemiddel anvendes. Mindre rør samles normalt ved anvendelse af en lodret løfte stang, der trykker på en træklods lagt på tværs af rørets muffeende.
Større rør kan samles ved hjælp af gravemaskinens hydrauliske skovl, som trykker på f.eks. en træsvelle lagt på tværs af rørets muffeende.
Alternativt kan rørene trækkes sammen ved hjælp af et trækspil. Efter samlingen skal det kontrolleres, at røret er korrekt placeret, således at ledningen lægges præcist efter en ret linie fra brønd til brønd.
 

Monteret beskyttelsesring fjernes ved et træk i tapefligen. Mindre tilbageblevne stykker forhindre ikke samling af rørene.
Spidsenden smøres med ig-glidemiddel på hele overfladen, også på spidsendens underside. Smør lige inden samling og undgå grus på smurte områder.
Lad ig-røret hænge i ankrene under samling. For rør med muffe udgraves for muffe. Sørg for en rimelig centrering og skub røret på plads.
Gummiringen er altid i rigeligt leje i den færdige samling, og samlingen har høj låseevne. Kontroller at rørene er samlet korrekt, inden næste rør monteres. Kontroller bagspalten ved rør > Ø700

Bagspalter og vinkeldrejning

ig-samlingen er opbygget så den opfylder kravene i henhold til DS/EN 1916. Det betyder, at samlingen er tæt, såfremt nedenstående mål for maksimal bag spalte ikke overskrides. Det bemærkes, at i henhold til DS 437 pkt. 5.3 anbefales det kun at anvende 2/3 af værdierne for maksimal bagspalte ved
etablering af afløbsledningen. Dette skyldes, at der efterfølgende kan forekomme differenssætning af jorden.

Definition:

Den her anførte maksimale vinkelafvigelse er defineret som den størst mulige vinkelafvigelse uden udtrækning, hvor samlingen er tæt.