Dokąd zmierzamy...

 

Stary produkt w nowej formie

Już w starożytnej Grecji beton, jako materiał używany był do budowy domów, mostów i akweduktów. Wielka Piramida w Gizie również zbudowana jest ze specyficznej formy betonu, jako sztucznego piaskowca podobnego do dzisiejszego betonu.

Jednakże materiał został zapomniany przez wieki, aż w 1756 roku brytyjski inżynier John Smeaton zrewolucjonizował branżę budowlaną używając po raz pierwszy zaprawy opartej na bazie wapna gaszonego z dodatkami trasu i żużla miedziowego, w następstwie prowadzonych badań wynalazł "cement portlandzki" stosowany w budownictwie do dziś.

200 lat później w latach 20 i 30 XX wieku za sprawą modernistycznych architektów takich jak Le Corbusier i Ludwig Mies van der Rohe beton znalazł zastosowanie w projektach, które przedstawiały dość utopijną wizję postępu i rozwoju ludzkości.
Estetyka konstrukcji betonowych przeżyła ciężki okres w kolejnych dekadach. Częściowo, jako wynik faszystowskiego i stalinowskiego stylu charakteryzującego się monumentalnymi budowlanymi, jako symbolami systemów totalitarnych, ale też w dużej mierze z powodu alienacji projektów odbudowy powojennej w latach 1960/70.

Rozwój i zastosowanie praktyczne

Stopniowy rozwój i doskonalenie rodzajów betonu, które miało miejsce do tej pory potwierdza, że materiał ma praktyczne, funkcjonalne i estetyczne uzasadnienie w naszym społeczeństwie.

Około 7, 5 mld metrów sześciennych betonu produkowane są każdego roku na całym świecie. Ta liczba potwierdza, że, beton stał integralną częścią niemal wszystkich nowych budynków. Dziś znajduje zastosowanie prawie wszędzie, od konstrukcji nośnych do patio, podjazdów i dachówek.

Chociaż stosowanie betonu w budownictwie od dawna determinują jego właściwości praktyczne oraz funkcjonalność o tyle pożądana estetyka takich zastosowań obserwowana jest od ostatnich 10-20 lat.

Estetyczny renesans

W ostatnich dziesięcioleciach, beton, zarówno, jako materiał estetyczny i funkcjonalny, ponownie zdobywa miejsce w sercach projektantów, architektów i wśród ogółu społeczeństwa.
Liczne innowacje w konkretnych produktach sprawiły, że beton nie jest już utożsamiany z "jedną formą". Struktura powierzchni, kolor, kształt, trwałość, itp., mogą być teraz zróżnicowane i dostosowane do indywidualnego projektu.

W ten sposób, można wykorzystać beton, jako silne narzędzie formy połączone z estetyką.

Nowe kierunki rozwoju

Jednakże, beton nie jest już używany wyłącznie w konstrukcji budynku, ale został stopniowo przyjęty w innych gatunkach projektowania bardziej niekonwencjonalnych.
Projektowane nowoczesne meble i dzieła sztuki, wskazują, jakie zastosowanie może mieć ten materiał.

Okres renesansu betonu się rozpoczął!