Jakość i trwałość to wyznacznik naszych produktów

Jakość i Gwarancja

Kluczowym aspektem naszej działalności jest koncentracja na stale rosnących oczekiwaniach klientów i partnerów w zakresie jakości, trwałości produktów oraz obsługi.

Własne labolatoria jak i systemy wewnętrznej kontroli produkcji są gwarantem wysokiej jakości naszych produktów co potwierdzają dodatkowo atesty i certyfikaty nadane przez niezależne instytucje certyfikujące.

Posiadana sieć sprzedaży na terenie całego kraju zapewnia szeroką dostępność naszych produktów.

 

Produkowane wyroby spełniają wymagania norm:

Kostka   PN-EN 1338
Krawężniki  PN-EN 1340
Obrzeża PN-EN 1340
Płyty PN-EN 1339
Elementy Ściekowe PN-EN 1340
Płyta ażurowa PN-EN 1339
Dachówka PN-EN 490
Systemy kominowe PN-EN 13063-1+A1
PN-EN 13063-2+A1
PN-EN 13063-3
Pustaki kominowe PN-EN 12446
Pustaki wentylacyjne PN-EN 771-3+A1

 

Sprzedawane wyroby są dopuszczane do obrotu krajowego w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych lub Deklarację Zgodności oraz oznakowane są znakiem budowlanym lub CE. Każda paleta/opakowanie wyrobu posiada etykietę: „Informacja o wyrobie” zawierającą dane o dokumencie odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany oraz o cechach jakościowych wyrobu.

IBF Polska udziela 2 letniej gwarancji na wyroby betonowe (kostka brukowa, krawężniki, płyty brukowe, podłogi szczelinowe, zbiorniki Tank4M ).

IBF udziela 30 letniej gwarancji na dachówki obejmującą najważniejsze cechy charakteryzujące pokrycia dachowe - szczelność i mrozoodporność.

IBF udziela 30 letniej gwarancji na rury ceramiczne stosowane w systemach kominowych IBF.

Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:

  • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;

  • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;

  • niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;

  • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;

  • niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146). dokumentów WZ w oryginale.