Polityka cookies

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowujemy na Twoim komputerze, aby zobaczyć, co dzieje się na naszej stronie podczas wizyty i w celu rozpoznania Twojego komputera. Pliki cookie zawierają tylko tekst, nie są programem i nie zawierają wirusów.

 

Wykorzystanie plików cookie przez stronę internetową i media społecznościowe

W niektórych przypadkach pliki cookie są niezbędne do normalnego funkcjonowania witryny. Pliki cookie pomagają określić, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, dzięki czemu możemy regularnie optymalizować witrynę i dostosowywać ją odpowiednio do Twoich potrzeb i zainteresowań. Pliki cookie pamiętają, na przykład, co umieściłeś w swoim koszyku, lub jeśli już odwiedziłeś naszą stronę, jesteś zalogowany i w jakim języku i walucie nasza strona internetowa ma być wyświetlana.

 

Jeśli wyrazisz na to zgodę, używamy plików cookie w celu dostosowania naszych reklam umieszczanych na innych stronach internetowych i portalach społecznościowych do Twoich indywidualnych preferencji.

 

Pliki cookie są zatem używane ogólnie jako część naszej witryny, aby wyświetlać treści, które są optymalnie dobrane do indywidualnych preferencji.

 

Rodzaje używanych plików cookie

W naszej witrynie stosujemy następujące typy plików cookie:

Nazwa pliku cookie

Cel i dane zbierane

Przeznaczenie dla pierwszych lub trzecich osób

Sesyjne cookies lub trwałe cookies

Adform.net

Automatyzacja reklam cyfrowych

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: 2 miesiące

Track.adform.net

Automatyzacja reklam cyfrowych

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: 2 miesiące

Adtech.dk

Automatyzacja reklam cyfrowych

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: 1 dzień i 29 dni

Doubleclick.net

Śledzenie Google, marketing

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: 1 rok i 1 dzień

Facebook.com

Śledzenie Facebook, marketing

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: 3 miesiące

Google.com

Śledzenie Google, marketing

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: sesja

ibf.dk

Statystyki witryny

Pierwsza osoba

Pierwsza sesja i trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: sesja, 1 dzień i 2 lata

mc.ud.list-manage.com

Dane skanera pocztowego

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: sesja

Mailchimp.com

Dane skanera pocztowego

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: sesja

YouTube

Śledzenie Google, marketing

Osoby trzecie

Trwałe pliki cookie

Czas przechowywania: sesja

 

 

 

Czas przechowywania: 179 dni

 

 

Jak wyłączyć usługę cookie lub usunąć pliki cookie

Aktywacja usługi cookie:

W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookie na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień zależy od używanej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie usługi cookie może uniemożliwić korzystanie z wielu funkcji i usług, ponieważ do ich działania wymagane jest, aby wybory dokonane przez użytkownika były zapisywane przez witrynę. Skorzystaj z naszej instrukcji umieszczonej tutaj: http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Usuwanie plików cookie:

Możesz usunąć pliki cookie, które wcześniej zaakceptowałeś.

Jeśli korzystasz z kilku przeglądarek internetowych, musisz usunąć pliki cookie ze wszystkich używanych przeglądarek. Skorzystaj z naszych instrukcji dostępnych tutaj:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

 

Właścicielem i administratorem strony jest IBF A / S, numer w rejestrze CVR 37537314, Lysholt Allé 4 - 7430 Ikast.

 

Wszelkie uwagi lub zapytania prosimy wysyłać w związku z naszą polityką informacyjną i / lub ochroną danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail na adres gdpr@ibf.dk.

 

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Wasze prawa i prywatność.

Dlatego realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) IBF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec, jako Administrator danych osobowych informuje, że: osobą reprezentującą Administratora jest p. Hermann Michael – Samodzielny Prokurent.

W ramach sposobów przetwarzania Państwa danych, które trafiają do naszych systemów informatycznych czy skrzynek mailowych, z uwagi na zarządzanie i obsługę obszaru IT współadministratorem procesów jest Ikast Betonvarefabrik Lysholt Alle 4, 7430 Ikast, Dania (IBF Dania).

Jak i gdzie uzyskać dokładniejsze informacje o Państwa prawach i danych, które przetwarzamy?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w różnym zakresie – w zależności od celu
i podstawy prawnej przetwarzania. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje odnośnie Twoich danych osobowych przetwarzanych przez IBF Polska Sp. z o.o. możesz kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu …………………... lub adresem mailowym
dane@ibf.pl .

Po co nam Państwa dane?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb realizacji minimum jednego
z poniższych celów:

 1. realizacją zawartych umów lub wykonywaniem czynności zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w sytuacji, gdy jako klient będziecie państwo stroną umowy, np. składanie i realizacja zamówień oraz ich rozliczenie, odpowiedzi na pytania dotyczące oferty, ustalenie warunków współpracy,

 2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dla potrzeb rozliczenia z urzędem skarbowym,

 3. realizacją prawnie usprawiedliwionych celów Spółki jako administratora danych
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń, marketingu produktów i usług własnych,

d) w celach związanych z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. a RODO) –
w zależności od tego czego zgoda dotyczyła, np. na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Kto będzie lub może być odbiorcą Państwa danych?

 1. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, lub w zakresie wynikającym z zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, których Spółka jest stroną.

 2. IBF Polska Sp. z o.o. jako administrator/współadministrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w wersji papierowej – np. te zawarte
w formularzach, które złożyliście lub umowach, które zawarliśmy a także dokumentach stanowiących podstawę wydania towaru, rozliczenia umów. Do przetwarzania wykorzystujemy również systemy informatyczne, które wspierają realizację naszych celów (w tym pocztę elektroniczną, elektroniczne formularze zamówień), co następuje zgodnie z zawartym ze współadministratorem porozumieniem. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają jednak zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Jak długo będziemy Państwa dane przetwarzać?

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. Następnie, w zależności od podstawy prawnej
i celu zebrania:

 1. w razie uzyskania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody,

 2. jeśli był/była Pan/Pani naszym klientem (stroną umowy) będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do:

- rozliczenia usługi/umowy oraz w terminach wynikających z prawa podatkowego dotyczących okresu przechowywania między innymi dowodów księgowych,

- dochodzenia przez IBF Polska Sp. z o.o. ewentualnych roszczeń (zgodnie
z terminami wynikającymi z Kodeksu cywilnego).

Jakie prawa ma osoba, której dane przetwarzamy?

Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są one nieaktualne lub niekompletne,

 3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

 4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach,

 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach, np. jeśli przetwarzanie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Spółki do celów marketingu bezpośredniego,

 6. prawo do przeniesienia danych w określonych sytuacjach (o ile jest to technicznie możliwe) przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana / Pani zgody,

 7. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie,
jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania.

Czy i kiedy musicie podać nam Państwo swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie w większości przypadków dobrowolne ale będzie warunkiem zawarcia i realizacji zawartych umów.

 

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM W POSZCZEGÓLNCYH ODDZIAŁACH IBF POLSKA SP. Z O.O.

 1. Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.) w IBF Polska Sp. z o.o. stosuje się szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy, w tym terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).

 2. Monitoring stosuje się na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
  i ochrony mienia
  ;

 3. Wizerunek osób fizycznych (pracowników, klientów, odbiorców towaru, osób postronnych) utrwalony przy pomocy zapisu wizyjnego nie stanowi danych biometrycznych w rozumieniu art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdyż Administrator nie dysponuje narzędziami i metodami technicznymi umożliwiającymi identyfikację tych osób z wykorzystaniem ich cech poprzez automatyczną analizę obrazu.