1 of 2
2 of 2

Separator drogowy IBF

Separatory drogowe przeznaczone są głównie do przekierowania ruchu kołowego, odgradzania terenu prac budowlanych, zabezpieczenia robót drogowych.

Separatory znalazły swoje zastosowanie również jako podstawy pod ogrodzenia i poręcze budowlane, jako fundamenty znaków drogowych czy przydrożnych reklam.

Na życzenie klientów istnieje możliwość umieszczenia własnego logo oraz zmiana koloru separatora.

Kontakt:

e-mail: dst@ibf.pl

tel. 601 754 081