Beton

Konwencjonalne metody opracowywania recept na mieszanki betonowe nie gwarantują trwałości betonów. Proporcje składników mieszanek betonowych powinny być dobrane tak, by uzyskać wymaganą wytrzymałość, urabialność i wysoką trwałość betonu. Receptury betonów IBF są zróżnicowane z uwagi na przeznaczenie konstrukcji jednakże w pełni powtarzalne dzięki komputerowo sterowanemu mieszalnikowi.

Zarówno materiały do produkcji betonu jak i sam produkt finalny poddawane są ścisłej kontroli we własnych laboratoriach. Produkcja betonu towarowego IBF odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami.

Zapraszami do naszych wytwórni.

Wytwórnie betonu towarowego:

BOLESŁAWIEC: 601 59 81 85 ZGORZELEC: 601 59 81 85
ŻAGAŃ: 601 87 00 14 LUBIN: 695 85 05 04
JELENIA GÓRA: 601 18 13 07 RADOMSKO: 695 85 05 18