Ściany prefabrykowane - zbiorniki żelbetowe TANK 4M

Prezentujemy Państwu ściany prefabrykowane systemu IBF TANK 4M. Nasz wyrób pozwala na szerokie zastosowanie w rolnictwie jak i w przemyśle

do budowy modułowych zbiorników żelbetowych na gnojowicę, nawozy płynne, zbiorniki pofermentacyjne, komory filtracyjne, zbiorniki retencyjne

na ścieki komunalne i przemysłowe. 

 

System ścian IBF TANK 4M wytwarzany jest z betonu najwyższej jakości, stale monitorowany proces produkcji zapewniający optymalne warunki

uwzględniające wilgotność i temperaturę leży u podstaw wysokiej jakości produktu co ma odzwierciedlenie w Deklaracji właściwości użytkowych

nr 1051/2015 zgodnych z normą zharmonizowaną PN-EN 14992+A1:2012.

 

kontakt : 

          1.     tel. 695 850 523, e-mail: agro@ibf.pl

          2.     tel. 695 850 599, e-mail: agro2@ibf.pl