IBF Kombi KONDENS

IBF KOMBI Kondens to system powietrzno - spalinowy przeznaczony do kotłów z zamkniętą
komorą spalania, a w szczególności do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych.
System kominowy IBF KOMBI Kondens złożony jest z szamotowych profili wewnętrznych
wyposażonych w bezpieczne łącznie typu “MUFA” z uszczelką elestomerową oraz
z obudowy z pustakow keramzytobetonowych. Po utworzeniu z profili dwuściennych
przewodu kominowego, szamotowe profile wewnętrzne stanowią przewód spalinowy.
Przestrzeń pomiędzy przewodem spalinowym a obudową wykorzystuje się jako przewód
powietrzny. Przewodem spalinowym odprowadzane są spaliny z urządzeń grzewczych,
a przewodem powietrznym dostarczane jest powietrze z zewnątrz budynku potrzebne
w procesie spalania. Stosowane urządzenia grzewcze nie pobierają powietrza z
pomieszczeń, w których są zainstalowane (urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania).
Zastosowanie rur o długości 66cm oraz 100cm pozwala na zmniejszenie ilości połączeń, a tym
samym minimalizuje możliwość popełnienia błędów wykonawczych.

IBF Kombi Kondens dostępny jest w średnicach: 100, 120, 160mm