200 cm permeabel brøndring, gls

Større nedbørsmængder stiller krav til effektive løsninger

Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever større nedbørsmængder end tidligere. Vi ser gang på gang oversvømmede veje, boligområder og kældre - og jorden og kloakkerne kan ikke nå at absorbere vandet.

Kloaknettet er i mange kommuner ikke dimensioneret til at rumme de efterhånden unormalt store mængder vand, og der er derfor behov for effektive løsninger, som kan fremme vandafledningen. IBF’s nye Permarør og -brønde er en nyudviklet løsning, som kan håndtere den udfordring.

Se alle produkter i serien

Kontakt os

  • Få et tilbud på projektet
  • Vi sidder klar til at hjælpe
  • Mulighed for specialløsninger
Information
Spørgsmål og svar
Brochurer og Vejledninger
Artikler
3 produkter i serien
PRODUKTNUMMER DB VARENUMMER NAVN
273217 200 x 150 x 15 cm brøndringe gls - Perma SE MERE
Indvendig diameter i cm : 200
Nyttehøjde i cm : 150
Varenummer : 273217
Type : m/udragende bund
Tykkelse i cm : 15
Deklaration : 2352
273220 200 x 150 x 15 cm brøndring med bund gls - Perma SE MERE
Indvendig diameter i cm : 200
Nyttehøjde i cm : 150
Varenummer : 273220
Type : m/udragende bund
Tykkelse i cm : 15
Deklaration : 2334
273228 200 x 225 x 15 cm brøndring m/bund gls - Perma SE MERE
Nyttehøjde i cm : 225
Indvendig diameter i cm : 200
Varenummer : 273228
Type : m/udragende bund
Tykkelse i cm : 15
Deklaration : 2334
Produktinformation

IBF’s Permarør og -brønde er en ny type rør og brønde til nedsivning af regnvand. Rør og brønde er fremstillet af en nyudviklet permeabel beton. En porøs beton, der både er stærk nok til at bære tung trafik, når brønd og rør er anlagt under vejbanen, og samtidig tillader regnvand at sive ud gennem rørets betonvæg. Når betonen netop tåler et højt tryk fra tung trafik, opbygges den direkte under befæstelsen. Alternativt opbygges systemet som et sideanlæg.

Normalt opbygges et system af serieforbundne rør og brønde, med indløb i den ene ende. Derved er det også muligt at følge med i hvor meget af kapaciteten der udnyttes i systemet. Vandet som opfanges i brøndene ledes ud i undergrunden og vandet håndteres dermed lokalt. Systemet kommer ikke i kontakt med de eksisterende kloaksystemer. Permarør og -brønde passer i størrelse og dimensioner til det eksisterende kloaknet, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at udskifte hele kloaknettet for at skabe større kapacitet.

Rørets betonvægge opsamler og tilbageholder olie- og tjærerester samt andre miljøskadelige stoffer, som regnsvandet skylder væk fra vejbanen. Samtidig kan filtersandet omkring rørene også tilbageholde stoffer, det betyder at vandet er rent, når det når tilbage til grundvandslagene.

Produktet er udført som et pilotprojekt og udviklet i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og bliver anvendt med henblik på test og kontrol af rensning, nedsivningsevne med videre.
Projektet har vist, at på trods af efteråret og vinterens voldsomme regnskyl er blot 10% af magasin kapaciteten udnyttet i anlægget. Man har derudover konstateret, at anlægget samlet set ikke kostet kommunen mere end traditionelle anlæg.

Beton til tiden

Når vi siger, at IBF er Beton til Tiden, så betyder det at vi følger med tiden og trenden. Vi udvikler og tester nye metoder indenfor overflader og holdbarhed. Men tiden er også et vigtigt element, i det vi foretager os. Vi respekterer, at tiden er afgørende for de fleste byggeprojekter. Fra rettidig rådgivning til rettidig levering. Derfor giver vi et enkelt løfte til vores kunder: Beton til Tiden.

Værktøjer

Nedenfor har vi samlet værktøjer som både vi og vores kunder, ofte anvender i forbindelse med brønde.

Brochurer og vejledninger

Få råd og brancheviden fra IBF til dit næste projekt med brønde. Vi har samlet PDF’er som du kan bruge inden dit eget projekt sættes i gang.


Aktuelt

IBF Perfect Brønde - En ny tidsalder for brønde er igang

Se mere her

Linjeafvanding - transport af regnvandet

Læs guide

Komplet udskiller med integreret sandfang

SE produkter