Permabrønde

Større nedbørsmængder stiller krav til effektive løsninger. Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever større nedbørsmængder end tidligere. Vi ser gang på gang oversvømmede veje, boligområder og kældre - og jorden og kloakkerne kan ikke nå at absorbere vandet.

IBF’s Permarør og -brønde er en ny type rør og brønde til nedsivning af regnvand. Rør og brønde er fremstillet af en nyudviklet permeabel beton. En porøs beton, der både er stærk nok til at bære tung trafik, når brønd og rør er anlagt under vejbanen, og samtidig tillader regnvand at sive ud gennem rørets betonvæg.

Kontakt os
Vi sidder klar til at hjælpe med dit projekt