Linjeafvanding

IBF Linjeafvanding er en afvandingskanal med 300 mm ig-samling. Toppen af elementet falder ind mod slidsen, der afleder vandet med 25 o/oo fald. For hver ca. 50 meter afledes vandet til en sandfangsbrønd, der er placeret direkte under afvandingskanalen, hvilket sparer den ekstra regnvandsledning. Kanalen er lavet med et ovalt tværsnit der giver optimal selvrensningseffekt selv ved små vandmængder.

Til afvandninskanalen hører IBF renseelement med rist. Risten har 25 o/oo hældning som resten af elementerne. Herunder kan monteres sandfang med en volumen på 150 liter.

Kontakt os
Vi sidder klar til at hjælpe med dit projekt