En mere bæredygtig udviklingDEN ANDEN BYGGESTEN

SAMMEN KAN VI MERE

IBF har en lang tradition for at samarbejde med investorer, forskere, institutioner og kunder for at udvikle ny teknologi, nye produktionsprocesser og nye produkter. I fælles projekter bidrager vi med hver vores kernekompetancer for at udvikle produkter, der er bedre, holder længere og har færre negative miljøpåvirkninger. Innovation er en vigtig del af vores forretningsgrundlag, og vi er med i mange spændende udviklingsprojekter både på nationalt plan og i EU-regi. Derudover investerer vi på egen hånd i udvikling af helt ny teknologi, der potentielt kan erstatte cement med helt nye typer materiale. Læs mere om forsknings- og udviklingsprojekter for en grønnere fremtid her.

Læs om nogle af de spændende udviklingsprojekter, vi deltager i.


Vi er med i bestyrelsen i brancheforeningen Dansk Beton, der skubber på hele branchen.


Branchens mål

70% CO2-REDUKTION FRA BETONKONSTRUKTIONER I 2030

- det er branchens mål og forventning i foreningen Dansk Beton, som IBF er medlem af. Målet skal ses i forhold til 2019. Når vi samarbejder på tværs af branchen, løfter vi i fællesskab og arbejder for at give hele betonindustrien en grønnere fremtid. For at kunne reducere mængden af CO2 i så stor grad, har Dansk Beton i 2019 udarbejdet et konkrekt roadmap, som beskriver hvordan. I 2023 udkom et tillæg hertil, hvor Dansk Betons mål blev opjusteret fra 50 til 70% CO2-reduktion.