IBF-sten

IBF-Sten er efterhånden blevet en etableret klassiker indenfor belægning. Den var IBF's første store succes og indgår fortsat i firmaets logo. Stenen er, med sin karakteristiske udformning og mulighed for maskinlægning, velegnet til stianlæg, fortove, industriarealer, garageanlæg, servicestationer mv.