ØkoSuperloc


ØkoSuperloc er en maskinsten, der, med korrekt bundopbygning, anvendes som permeabel belægning. Udlægning med maskine giver dels et bedre arbejdsmiljø, dels en hurtigere og mere rationel udlægning af større flader. 
Regnvandet løber gennem stenens fuger og opmagasineres i bundopbygningen, hvorefter regnvandet nedsives lokalt eller ledes videre vha. dræn til eksisterende recipient. 

Vil du vide mere om permeable belægninger kan du læse meget mere lige HER
Kontakt os
Vi sidder klar til at hjælpe med dit projekt