Sokkelkantsten

Sokkelkantstenen placeres langs husets sokkel, og vil beskytte og forlægne levetiden på husets fundament.