Afvandingskantsten

Håndtering af regnvandet fra veje og andre befæstede arealer