Permarør- og brønde

Lokal afledning med rør og brønde af permeabel beton