Skab grønne byrum og styrk biodiversiteten med regnbede

Nedsivning af regnvand i grønne bede