Classic

IBF CLASSIC - sistem de cazane pe combustibil solid - cărbune, cocs sau
lemn. In acest sistem de argilă expandată blocuri de beton agregate formează învelișul exterior. Cabluri cu
secțiunea circulară a forma un strat interior al coșului. Țevi ceramice sunt prefabricate
Componentele depuse vertical cu ajutorul așa-numitei chit rezistent la acizi. tab. între contribuția
țevi ceramice și coș gol cu argilă expandată agregat IBF CLASSIC are, de asemenea, suplimentar
un strat de vată minerală. Prin utilizarea izolației este redusă
necesară pentru a încălzi suprafața coșului.

Coșuri
Straturi protectoare