Kantsten

IBF's breda program av kantsten, gör att du hittar alltid lösningar som ställer krav på både hållbarhet och design.
 
Det traditionella användandet  att säkra beläggningskanter och ta upp nivåskillnader mellan t.ex. bil och gångtrafik, löser man enkelt med IBF. Dessutom har vi flera olika kantstenstyper och specialsten för cirklar, hörn och övergångar. IBF erbjuder också lösningar för rondeller, avvattning av olika typer av vägar/gångar m.m. och platser med ränndalssystem.
 
Vidare används IBF:s kantstensprodukter för befintliga beläggningar, samt stora plattor och trappblock i flera olika modeller och dimensioner.