Plantesten/Stöttemur

IBF marknadsför ett stort och varierande val av planteringssten och stödmurssystem.
Dom används ofta till att ta upp nivåskillnader där optimal användning av outnyttjade ytor, men används också till  ljudavskärmning som dubbelmur. För att dimensionera en stödmur skall man vara speciellt uppmärksam på olika förhållande såsom, höjder, lutningar, belastningar och öppen eller stängd mur. Till flera av våra stödmurssystem är det utvecklat ett beräkningsdiagram för dimensionering, samt vägledning för uppbyggnad. Beroende på förhållandet, kan man bygga upp en speciell förankring i upp till 3m höjd. Om denna höjd överskrides, eller om det är en lutande terräng ovanför muren, skall muren dimensioneras med en extra förstärkning, t.ex. bakgjutning eller annan förankring. Vid speciella förhållande råder vi kunden att ta hjälp av en geoteknisk expert.

Beroende av mursystem och dess dimensionering, är det möjligt att bygga muren som "öppen mur". Dvs att man bygger in ett mellanrum mellan byggstenarna. Detta ger möjlighet för plantering så med tiden blir muren en "grön mur".