Ikast Betonvarefabrik

Det var en gång...

Konkreta lösningar till dagens byggnationer

byggnationer IBF producerar betonglösningar till den danska byggbranschen och har sedan starten 1960, varit en väsentlig samarbetspartner, till både den privata och den offentliga marknaden. Det finns nog inte någon plats i landet, där man inte kan se resultatet av ett samarbete med IBF. Genom åren har IBF deltagit i en lång rad, av både större och mindre projekt, tillsammmans med projekterande, arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, kommuner och statliga institutioner. Till fördel för alla projekt är, att IBF;s produkter har varit med till att både försköna och förbättra byggnader och markanläggningar genom en rad hållbara kvalitetsprodukter och fack expertis.

En verksamhet med växtvärk

En ny epok inom betongindustrin inleddes 1960, då Johannes Rosenkilde köpte ett mindre cementgjuteri i Ikast. Det gick inte många år förrän platsen blev för trång, vilket blev startskottet till den första av många utbyggnader, som genom åren är gjorda i Ikast - både på fabriken på Lysholt Allé, där också huvudkontoret är placerat, samt på F.L.Smiths Vej i Ikast Industri Öst.
 
IBF har genom åren vuxit både organiskt och via uppköp. Fusioner och verksamhetsöverlåtelser har oftast skett i förbindelse med generationsskifte, då branschen har präglats av familjeverksamheter. Flera av dessa verksamheter har blivit  övertagna av IBF, således att IBF är rikstäckande. Så långt det varit möjligt har verksamheterna drivits vidare av dom tidigare ägarna/ledare, om än de senaste årens inbromsning har varit skuld till att vissa enskilda verksamheter lagts ned eller slagits samman.Utvecklingen har omfattat produktområden VA-produkter (rör, brunnar, avskiljare m.m.) samt kantsten, plattor och beläggningssten, dessutom specialprodukter, betongtakpannor och färdig betong. Denna utbyggnad av produktpaletten har gjort IBF till en väsentlig stabil aktör i den Danska byggbranschen.
 

IBF - 50 år med betong

Sätt i ett stort perspektiv är 50år kanske inte så mycket, men i byggbranschen är det inte många företag som kan visa samma kontinuitet och stabila utveckling som IBF har stått för genom åren.
 
Den våldsamma utvecklingen under 60-talet gjorde att IBF, som flera andra verksamheter i branschen, ändrade sig från att vara ett cementgjuteri till en modern industriell produktverksamhet. Sedan 60-talet är antalet medlemmar i Dansk Betong Industriförening gått från ca 450 medlemmar till omkring 50, år 2010. Medlemmarnas förbrukning av cement är i samma period stigit från ca 100.000ton till fantastiska 500.000ton. För IBF;s vidkommande har det också varit explosion i utvecklingen av produktsortimentet, speciellt för plattor och beläggningssten. Idag är det långt över 100 olika varianter mot ca 10-15, för 50 år sedan.
 
Därmed har IBF genomgått en nödvändig tillpassningar till större enheter, och är gått från att vara ett mindre cementgjuteri i Ikast till att vara en rikstäckande aktör, som tillika har fabriker i Polen, Rumänien och USA. Många faktorer har påverkat denna utveckling, och speciellt duktiga medarbetare, modern produktion samt fokus på att tillpassa sig till marknaden och - inte minst - goda kunder och leverantörer. Utan dessa var inte IBF det man är idag.
 

IBF i utlandet

I åren efter murens fall såg man hos IBF möjligheterna för avsättning av betongprodukter i det tidigare Östtyskland och Polen. IBF köpte upp en betongelementfabrik i polska Boleslawiec 1992, som ligger förhållandevis tätt på gränsen till Tyskland och möjliggjorde därmed export till den tyska marknaden. En takstensanläggning, som tidigare var på IBF:s avdelning i Harndrup, blev monterat på fabriken tillika med en produktionsanläggning för beläggningssten. Utvecklingen skulle visa att man fick avsättning för sin produktion i Polen, och där blev inte behov för export. I stället blev en ny marknad skapad som med åren blev utbyggd med ännu en fabrik Torun samt fem färdigbetongstationer.
 
I 2008 inleddes ett samarbete med en producent av beläggningssten i Rumänien och detta samarbete har utvecklats till en ny produktionsanläggning. Målet är att på sikt utveckla aktiviteterna i Rumänien I 2011 inleddes ett samarbete med en amerikansk producent i Houston Texas. Detta samarbete betydde att produktionen blev moderniserad och det installerades en ny produktionsanläggning och att Texasborna nu kunde gå runt på IBF produkter.
 
Året 2012 önskade IBF att öka exporten, så man i februari bildade IBF Norge A/S som är ett säljkontor och lager i Dal vid Oslo, med fokus på sälj av beläggningssten och plattor till offentliga miljöer.