Ett stabilt grundunderlag är viktigt

Det är mycket viktigt att underlaget, typ bärlager/makadam, är rätt utfört och dimensionerat för den belastning som beläggningen skall utsättas för.


Ofta kan man se beläggningar som ligger ojämnt, ej i linje, eller med körspår. Den vanligaste orsaken är att bärlager är otillräckligt eller ej rätt utfört.
 
Jordlagret kan variera i tjocklek, beroende på kravet. Som utgångspunkt är jord ett icke homogent material med liten kapacitet, samtidigt kan det suga vatten i långt större utsträckning än rå jord(lera eller grus) och bärlager. Därför är den säkra lösningen - All jord skall bort! helt ner till rå jord, i en omfattning så bärlagret sträcker sig utanför den färdiga beläggningen. Skall du t.ex. Göra en 3m bred infart, bör bredden på bärlagret vara ca. 3,5m. Bärlagret får då en s.k. Skuldra, så marksten eller plattor inte släpper i kanterna. Efter utgrävning skall råjorden framstå jämn och fast eller skall "paddas" till en jämn yta.
 
Frostensen i jorden skall värderas. Är den mycket rik på fina material och saknar "struktur" eller innehåller den växtrester ( humus), då skall du överväga ett förstärkningsunderlag. Detta är dock väldigt sällsynt i privata sammanhang. Man sätter ut peggar och spänner ett snor t.ex. 10cm över  färdig höjd, så du kan kontrollera höjderna när gruset kommer på plats.
 
Bärlager lägges i min.10cm tjocklek till gångar och min. 20cm tjocklek till infarter. Tänk på att bärlager komprimeras ca 20% efter paddning. 
 
Komprimering av bärlager utföres av en plattvibrator, min. 2 gånger eller tills du inte kan sätta spår i ytan. Speciellt viktigt är att den färdiga ytan har samma lutning som den planerade färdiga beläggningsytan, så att avrettningsgruset får så jämn tjocklek som möjligt.
 

Material


  • Bärlager. 0 -32mm
  • Avrettningsgruset, sättsand/stenmjöl, 0 -4mm 
Bägge typer är ett varunamn på grus och sand med en kontrollerad kornstorlek och ett naturligt lerinnehåll som gör det komprimerat och optimalt vattentätt.
 
Avrettningsgruset lägges på det stabila grusunderlaget. Färdig tjocklek på ca 3-5cm.