Kontakt

Stenbutiken i Sverige AB
Designgården
Döshultvägen 658 
263 65 Viken 
 
Tel: 042 36 07 70 
 


IBF Ikast, Danmark
Tel.: +45 97 15 20 22
Fax: +45 97 25 04 12
Mail: ibf@ibf.dk