Kvalitet

Med kunden i centrum imødekommes de stadigt stigende krav til holdbare løsninger. IBF råder over egne laboratorier, der sikrer at den interne kvalitetsstyring i produktionen overvåges nøje.

Alle vore produkter er forsynet med udførlige deklarationer vedrørende f.eks. geometri, styrke og holdbarhed. Vore medarbejdere bidrager til at styrke kvaliteten og laboratoriet kontrollerer, at produkterne overholder de deklarerede egenskaber. IBF er tilsluttet Betonvarekontrollen (BVK). Dette betyder, at IBF kontrollerer at alle standardernes kvalitetskrav er overholdt, og at BVK fører tilsyn med produkternes kvalitet og den interne kvalitetsstyrring og kvalitetskontrol.

Produkter mærket med Δ opfylder danske standarder for betonvarer, og er underlagt 3. parts overvågning af Betonvarekontrollen. 

Produkter der ikke er beskrevet i en standard, kontrolleres i hht. specifikationerne i vore deklarationer efter samme retningslinier, som produkter inden for den mest relevante standard.

Produkter underlagt en harmoniseret produktstandard CE-mærkes. Produkter der ikke er omfattet af en harmoniseret produktstandard, kan ikke CE-mærkes. IBF CE-mærker de fleste af produkterne på følgesedlerne. Herved sikres det, at mærkningen når frem til kunden, og at den kan arkiveres.

IBF Fabriksbeton 3. partsovervåges af Dancert, der ligeledes fører tilsyn med betonens kvalitet og værkernes interne kvalitetskontrol. Læs mere her

Færdigvarekontrollen sker ved stikprøvekontrol. Supplerende kontrol foretages kun efter forudgående aftale og betales af køber.

Ydeevnedeklaration

Byggevarer skal i henhold til Byggevareforordningen (CPR) pr. 1. juli 2013 ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP), hvis den er omfattet af en harmoniseret produktstandard. Ydeevnedeklarationen skal følge varen i enten fysisk eller elektronisk form, eller være tilgængelig på producentens hjemmeside.

Ydeevnedeklarationen indeholder:
- angivelse af varetypen
- identifikation af varen
- system til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne
- reference til harmoniseret standard
- angivelse af tilsigtet anvendelse
- ydeevne for væsentlige egenskaber krævet i den harmoniserede standards Anneks ZA

Ydeevnedeklarationen er en forudsætning for CE-mærkning af produktet og erstatter overensstemmelseserklæringen.

IBF’s ydeevnedeklarationer finder du nedenstående, ud fra byggevarens to - firecifrede mærkningskode på følgesedlen (f.eks. S1 på belægningssten).

 

Afløb   Belægning   Tagsten   Murværk   Mørtel
A1   S1   T1   V1   M51
A2   F1   T2   Leca Hjørneblok   M66
A011   F2   T3   Leca Normalblok   M77
A013   F3   T4   Leca Plade   M91
A014   F4       Leca Styrke   Funktionsmørtel
A015   F5       Leca Termblok   FM25
A016   F6            
A017   F7          

Sikkerhedsdatablad
Receptmørtel

A018   F11          
A019   F21          
A020   F31          
A022   F41           Sten og grus
A023   F51            
A024   F61            
A025   F71            
A026   R1            
A027   R2            
A028   R3            
A029   K1            
A030                
B1                
B2                
B3                
B4                
B5                
B6                
B7                
B8                
B11                
B12                
B41                
B42                
B52                
U1                
U2                
U3                
U4                
U5                
U6                
R1                
R2                
R3